טוויטר שאלה 10

10. צפו ברשימת כול הנעקבים על ידכם ובחרו לקרוא רק את ההודעות של אחד מהם.

באתר טוויטר, נכנסים לרשימת הנעקבים, ואז לטאב אנשים:


כשלוחצים על הנעקב, אפשר לראות בצד ימין 3 ציוצים האחרונים שלהם. ליותר, לוחצים על מספר הטוויטים או בסוף העמודה בקישור “עוד טוויטים מ…”

בטוויטדק, או שלוחצים על טוויט מנעקב או שמחפשים אותו במסך חיפוש.

משם לוחצים על Tweets לראות מסך מלא בטוויטים האחרונים.

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: